Младински Културно Образовен Центар СОНАТА Охрид
улица Партизанска број 3 локал 1 6000 Охрид

Страната се редизајнира и во моментов не се достапни сите опции за избор.