Младински Културно Образовен Центар СОНАТА Охрид
улица Партизанска број 3 локал 1 6000 Охрид

Latest Past Events

Shuffle vol. 1

Partizanska 3 lok 1, Ohrid

Shuffle се специјално креирани работилници по танц на МКОЦ Соната Охрид, чија цел е да ја стимулира креативноста на најмладите […]