Резултати од АУДИЦИЈА 2

Резултатите од АУДИЦИЈА 2 се следни:

Со задоволство им посакуваме добредојдовте на првата селексија на сите кои освоиле повеќе од 7.00 поени. Ве чекаме на 24.08.2018-та година од 18:00 часот подготвени за тренинг.