Резултати од Аудицијата одржана на 15.12.2018

На 15.12.2018-та година од 15:00 – 17:00 часот во просториите на МКОЦ Соната се одржа Аудиција за поделба во две групи на членовите кои следат настава на курсот по ХИП ХОП, ниво 1, 2 и 3. Резултатите се следни:

Согласно поделбата, сите членови се очекуваат во новите термини почнувајќи од недела, 16.12.2018-та година.