Младински Културно Образовен Центар СОНАТА Охрид
улица Партизанска број 3 локал 1 6000 Охрид

Online канцеларија

Добредојдовте во нашата online канцеларија

Ве известуваме дека следните уписи се од 25.08.2021 до 05.09.2021. Наставата започнува на 01.09.2021. Деталите ќе бидат достапни пред 15.08.2021 на нашата web страна и преку социјалните мрежи.