Младински Културно Образовен Центар СОНАТА Охрид
улица Партизанска број 3 локал 1 6000 Охрид

Online канцеларија

Добредојдовте во нашата online канцеларија

Поради мерките на Министерството за здравство наставата по танц времено се прекинува. Сите заинтересирани за упис ќе бидат контактирани по создавањето на услови за организирање на наставата.