Пријава

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ЧАСОВИТЕ ПО ТАНЦ ЗА ПЕРИОДОТ 10/07/2020 - 15/08/2020

За да ги следите часовите по танц кои се одржуваат во периодот 10.07.2020 - 15.08.2020 неопходно е да извршите регистрација. За да се регистрирате потребно е да се согласите со сите долунаведени правила. 
Be молиме внимателно прочитајте ги правилата.