Dance Battle

Времето за пријавување е изминато. Оние кои не успеале да се пријават на време може да се регистрираат и на самиот настан во периодот од 19:00 до 19:15 часот. Регистрираните треба да се чекираат во истиот период. Се гледаме во СОНАТА.